ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด →
image no event

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 4)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อย.


ประชุม PMQA 4.jpg